Indien gewenst kan DENA CONSULTING eveneens instaan voor de opvolging van de uit te voeren installaties, die door de geselecteerde aannemers worden uitgevoerd. Op die manier heeft de klant een controle, zodat de overeengekomen technische installaties ook daadwerkelijk volgens de regels der kunst worden uitgevoerd.