DENA CONSULTING biedt aan haar klanten de mogelijkheid om verschillende facetten te behandelen in het proces om tot een degelijke technische installatie te komen. De klant beslist zelf tot welk stadium hij/zij van onze diensten wenst gebruik te maken.

Wij bieden u achtereenvolgens aan:
 Advies
 Coördinatie
 Verkoop
 

ADVIES

Hier treedt DENA CONSULTING op als raadgevend orgaan. Het is onze bedoeling advies te verlenen inzake technische installaties (verwarming, sanitair, airconditioning , ventilatie, zwembadinstallaties, …)

We zijn ervan overtuigd dat de inschakeling van een raadgevend persoon, vanaf het begin van het ontwerp van het project (woning, badkamer, kantoor, industrieel gebouw, …) zijn vruchten afwerpt in een latere fase van afwerking (voorziening technische ruimtes, kokers, inplanting materialen in functie van het architecturaal gegeven,…).
Tijdens de fase van adviesverlening komen wij, samen met de klant, tot een oplossing inzake de gestelde problemen.
 
Vrijblijvend gesprek
 
Tijdens het vrijblijvend gesprek proberen we een beter inzicht te krijgen in de wensen van de klant:
 
Over welke technieken wenst de klant een technisch advies?
Over welke budgetten beschikt de klant voor de verwezenlijking van zijn wensen
Eerste indrukken in functie van architecturale plannen
Eerste advies (kort overzicht van de verschillende mogelijkheden voor het project van de klant)
Wat kunnen wij voor de klant betekenen? (advies, coördinatie, verkoop, plaatsing,…)
 
Ontwerp, prijsraming, prijsaanvragen, selectie aannemers
 

Indien u overtuigd bent van het nut van onze diensten is het tijd om een gepersonaliseerd ontwerp op te stellen. Vanuit dit ontwerp wordt dan een prijsraming opgesteld en worden de documenten tot prijsaanvraag opgesteld.

Voor de studie in verband met de technische uitrustingen (verwarming, sanitair, ventilatie, airconditioning, …) wordt, in overleg met de klant, een selectie gemaakt inzake de te gebruiken materialen en toestellen. De uitwerking van dit geheel wordt zorgvuldig uitgetekend op de beschikbare architecturale plannen. Hiervan uitgaande wordt een gedetailleerde meetstaat en budgetraming opgesteld.

Indien deze strookt met de wensen en eisen van de klant gaan we over tot de opmaak van de nodige lastenboeken die worden gebruikt voor prijsaanvraag aan diverse aannemers. De uiteindelijk uitvoerende aannemer wordt, in overleg met de klant, geselecteerd, uitgaande van kwaliteit van werk (referenties) en dit in combinatie met de meest prijsgunstige voorwaarden. 

COORDINATIE

Indien gewenst kan DENA CONSULTING eveneens instaan voor de opvolging van de uit te voeren installaties, die door de geselecteerde aannemers worden uitgevoerd. Op die manier heeft de klant een controle, zodat de overeengekomen technische installaties ook daadwerkelijk volgens de regels der kunst worden uitgevoerd.

 

VERKOOP

DENA CONSULTING biedt de mogelijkheid aan haar klanten om materialen of toestellen tegen gunstige tarieven aan te kopen. Dit wordt in overleg met alle betrokken partijen besproken.

In allerhande sectoren kunnen wij u van dienst zijn (verwarming, sanitair, airconditioning, ventilatie, elektriciteit, zwembad en toebehoren,…)
Indien u vrijblijvend een offerte wenst voor aankoop van één of ander toestel of installatiemateriaal, aarzel dan niet om ons te contacteren (zie contactformulier).
Verder verwijzen wij naar onze rubriek ‘PROMOTIES’ waar u de allernieuwste SUPERDEALS aantreft.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse actiedomeinen waarin we actief zijn. Eenvoudig doorklikken op deze rubrieken en u ontdekt welke mogelijkheden wij allemaal bieden betreffende de aankoop van jullie materialen.